Internet Archive BookReader

Twee reysen van Johan Newberie, : de eene na het Heylig Land; en de andere na Balsara, Ormus, Persiën, en weder na huys door Turkyen. Ao. 1579. en vervolgens. : Mitsgaders de scheeps togt van Petro Sarmiento, naar de Straat van Magellaan, van Lima door de Zuyd-zee-bevaren. Ao. 1579. : Met een volkomen register en konst-printen verrijkt. Beyde nu aldereerst uyt het Engels en Spaans vertaald